De omgeving van onze vakantieboerderij in Luttenberg

Onze boerderij "De Boerschop" ligt aan de rand van het dorp Luttenberg, waar het Sallandse landschap met zijn ongerepte natuur borg staat voor dagenlang genieten.

Salland! Tussen de rivier de IJssel en de Sallandse Heuvelrug, in de provincie Overijssel.

Het dorp Luttenberg heeft een aantal gezellige terrasjes, een ruim gesorteerde supermarkt, een grote manege, een tennisbaan en een zwembad.

In Luttenberg is een Lourdesgrot. Na de afschaffing van de Sacramentsdag als katholieke feestdag, besloot de pastoor van Luttenberg, met een processie de traditie van Sacramentsdag in ere te houden, het hoogtepunt van de processie vindt plaats bij de Lourdesgrot.

Luttenberg ligt in het hart van het gastvrije Salland. De prachtige natuur rondom de Luttenberg, de Reggevallei, het Vechtdal, de Sallandse Heuvelrug
en de nabije bossen van Ommen, Hellendoorn, Nijverdal, Haarle, Holten en Schoonheten, bieden volop mogelijkheden voor eindeloze fiets- en wandeltochten.

Vanaf het water ziet de wereld er heel anders uit. Maak eens een rondvaart over de rivieren IJssel, Regge of de Vecht!

Rondom Luttenberg liggen een aantal grotere plaatsen zoals Raalte, Nijverdal, Almelo, Deventer en Zwolle.

De Luttenberg

De Luttenberg is een geïsoleerd gedeelte van de Sallandse Heuvelrug en daarmee een onderdeel van een groot stuwwalcomplex. Vanaf de Luttenberg heeft u een schitterend uitzicht over het Hellendoornse Broek. De Luttenberg is vooral begroeid met berken en dennen. In het gebied liggen enkele droge heideperceeltjes met jeneverbessen. En sinds kort ligt bovenop de Luttenberg een labyrinth.

Landschapselementen Luttenberg.

Binnen de ruilverkaveling Luttenberg, globaal in het gebied tussen Raalte, Lemelerveld en Hellendoorn, liggen veel nieuw aangelegde beplantingen, vooral langs de wegen. Een uitzondering vormt het gebied de Hagebelt, waar een begin van een reservaat ligt, bestaand uit bosjes en een paar graslandjes.

't Reelaer en Schoonheten

In Raalte liggen twee grote, nog particulier bewoonde, landgoederen: 't Reelaer en Schoonheten. Beide landgoederen zijn vrij toegankelijk. 't Reelaer heeft een complexe waterhuishouding van heel nat tot heel droog. Deze afwisseling zorgt voor een gevarieerde vegetatie. Schoonheten ligt in een kwelzone. Je vindt er o.a. grienden en vochtige elzen-broekbossen.

Raalterwoold

Dit bloemrijke hooiland heeft overgangen tussen natte en droge, voedselarme en voedselrijke delen. In de kalkrijke delen met diepe kwel groeien waterviolier, waterkruiskruid en kranswier. Op de vochtige stukken komen de koekoeksbloem en de dotterbloem voor. In het gebied broedt de wulp. Aan de zuidkant ligt een houtwal die onder meer bestaat uit Gelderse roos en meidoorn. In het gebied broeden fazant en grasmus. In het hooiland is een poel gegraven waar de bruine kikker en de kleine atersalamander voorkomen.

Het Neppelenbroek

Het Neppelenbroek is een landgoed dichtbij Broekland. Het Neppelenbroek ligt op een smalle zandrug, aan weerszijden begrensd door een beekdal. Ook hier vind je dus een afwisseling van nat en droog. In het Neppelenbroek vinden we loof- en naaldbossen afgewisseld met weiden, akkers en boerderijen.

Vilsteren

Een uniek landgoed: het dorpje Vilsteren en de directe omgeving tot aan de Vecht.
Uiterwaarden, bossen, heidevelden en een kleinschalig cultuurlandschap met oude boerderijen.

De Lemeler- en Archemerberg

Geïsoleerd noordelijk deel van het stuwwalcomplex van de Sallandse Heuvelrug.
Bossen, stuifzanden, jeneverbesstruwelen en heide. Er zijn gemarkeerde wandelroutes.

Er zijn plekjes genoeg die de moeite van een bezoek waard zijn.
We noemen er nog een aantal:

 • De Beernink en de Voorhorst
 • Groot Zwaaftink
 • De Bril
 • Hoge Broek
 • Zonnenbergen
 • De Landschapstuin van het IVN
 • Nijendal
 • De Haere
 • De Wildhoek
 • Het Ommerbos
 • Junner Koeland
 • Ommerschans
 • Stegeren
 • Junne
 • Eerde
 • Het Laar
 • Varsen
 • Waterwingebied Witharen
 • Fortmund en Duursche Waarden